תקרות ומדרגות מס

 מונחים   (נכון לשנת 2017)
שכר ממוצע במשק לשנת 2017 שכר מינימום לשנת 2017 תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה לשנת 2017 תקרת פיצויים הפטורה ממס בעת עזיבה (לכל שנת עבודה) תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת פטירה
סה”כ חודשי 9,673 5,000 8,600
סה”כ שנתי 116,076 60,000 103,200 12,200 24,720

 

מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית   (נכון לשנת 2017)

מדרגת המס הכנסה חודשית החל מסכום הכנסה חודשית
מצטברת
הכנסה חודשית
למדרגה
הכנסה שנתית
מתואמת
10% 0 6,220 6,220 74,640
14% 5,281 8,921 2,701 107,040
21% 9,011 14,321 5,400 171,840
31% 14,001 19,901 5,580 238,800
34% 20,001 41,411 21,510 496,920
48% 41,831 67,630 26,219 640,000
50% 53,333

מדרגות מס על הכנסה שלא מיגיעה אישית   (נכון לשנת 2017)

מדרגת המס הכנסה חודשית החל
מסכום
הכנסה חודשית
מצטברת
הכנסה חודשית
למדרגה
הכנסה שנתית
מתואמת
31% 0 19,900 19,900 238,800
34% 19,901 41,410 21,510 496,920
48% 41,411 67,630 26,220 803,520
50% 67,631

מדרגות מס בריאות וביטוח לאומי לשכיר (נכון לשנת 2017)

                                 מחלק השכר שבין 0 ל-5,804ש”ח  מחלק השכר שבין 5,805ל- 43,240ש”ח
מעסיק עובד סה”כ מעסיק עובד סה”כ
 דמי ביטוח לאומי  3.45% 0.40% 3.85% 7.50% 7% 14.5%
 מס בריאות 3.10% 3.10% 5% 5%
 סה”כ  3.45% 3.5% 6.95% 7.5% 12% 19.5%

מדרגות מס בריאות וביטוח לאומי לעצמאי  (נכון לשנת 2017)

מחלק השכר שבין 0 ל- 5,804ש”ח מחלק השכר שבין 5,805ל- 42,240ש”ח
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
מס בריאות 3.10% 5%
סה”כ 5.97% 17.83%

נקודות זיכוי במס   (נכון לשנת 2017)

שווי נקודת זכות נקודות זיכוי לגבר תושב נקודות זיכוי לאישה תושבת
מספר נקודות הזכות 1 2.25 2.75
סה”כ חודשי 218 490.5 599.5
סה”כ שנתי 2,616 5,886 7,194

נקודות זיכוי במס להורים   (נכון לשנת 2017)

                             נקודות זכות לאב נקודות זכות לאם
 בשנת לידת הילד ושנת המס בה מלאו לו 3  בשנות המס בין לידת הילד והגיעו לגיל 3 בשנים שלאחר לידת התינוק ועד שנת המס בה מלאו לו 5 בשנים שלאחר השנה בה מלאו לו 5 ועד השנה בה מלאו לו 18 בשת המס בה נולד הילד ובשנת המס בה מלאו לו 18
מספר נקודות זכות 1 2 2 1 0.5
 סה”כ חודשי  218 436 436 218  109
סה”כ שנתי  2,616 5,232 5,232 2,616 1,308

 


תקרת הפקדה לחיסכון פנסיוני וקופ”ג לשכיר ובעל שליטה   (נכון לשנת 2017)

תקרת ההכנסה המזכה ההפרשה החודשית המרבית תקרת ההפקדה למעסיק שיוכרו כהוצאה מוכרת הוצאות המוכרות למעסיק לפיצויים עבור בעל שליטה הפקדה מרבית לזיכוי במס לשכיר סכום מרבי לזיכוי מס עבור קרן פנסיה מקיפה, ביטוח חיים וקופ”ג לא משלמת
שיעור 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק 7.5% מ-4 פעמים השכר בממוצע במשק 8.33% מתקרת שכר של 12,120 7% מההכנסה המזכה 35% מההפקדה המקסימאלית שבגינה ניתן הזיכוי
סה”כ חודשי 8,600 3,966 2,667 1,016 602 211
סה”כ שנתי 103,200 47,592 32,004 12,200 7,224 2,532

תקרת הפקדה לחיסכון פנסיוני וקופ”ג לעצמאי   (נכון לשנת 2017)

תקרת הכנסה מזכה הפקדה מקסימאלית בגינה יהיה זכאי להטבת מס שיעור מתוך ההפקדה לזיכוי מרבי ממס שיעור מתוך ההפקדה לניכוי מרבי ממס סכום מרבי לזיכוי מס עבור קרן פנסיה מקיפה, ביטוח חיים וקופ”ג לא משלמת
שיעור פעמיים ההכנסה המזכה 16% מההכנסה המזכה  5% מההכנסה המזכה 11% מההכנסה המזכה 35% מההפקדה המקסימאלית שבגינה ניתן הזיכוי
סה”כ חודשי 17,200 2,838 870 1,892 331
סה”כ שנתי 206,400 34,056 10,440 22,704 3,973


תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכירים ועצמאים   (נכון לשנת 2017)

שיעור הפקדת מעסיק שיעור הפקדת עובד הפקדה מוכרת
(משיעור ההפקדה, לניכוי במס)
תקרת הכנסה
(חודשית / שנתית)
תקרת הפקדה
(חודשית / שנתית)
שכיר 7.5% 2.5% עד 7.5% ע”ח המעסיק 15,712 / 188,544 1,571 / 18,854
שכיר בעל שליטה** 7.5% 2.5% עד 4.5% ע”ח המעסיק 15,712 / 188,544 1,571 / 18,854
עצמאי 7% עד 4.5% ע”ח העצמאי 21,666/ 260,000 1,520/ 18,240

** בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל הפרשות המעביד לקרן ההשתלמות. באופן שבו 3% בהפקדת החברה מעבר ל-4.5% לא תחשב כהוצאה. מצב זה כדאי לבעלי שליטה מכיוון שהפקדת החברה הנוספת לא תחשב כהכנסה לעובד (מס חברות נמך ממס אישי), על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק.


ביטוח תכולה

דירתכם מאובזרת במכשירים חשמליים רבים, רהיטים וחפצים יקרי ערך. על מנת שתוכל לישון בשקט גם מחוץ לבית וליהנות מהגנה ביטוחית למגוון רחב של סכנות, אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח זו.

הפוליסה כוללת בין היתר:

 • גובה כיסוי בהתאם לתכולת הדירה, נקבע ע”י שמאי מומחה הנשלח מטעם חברת הביטוח ובמימונה.
 • רעידת אדמה
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני
 • פריצה, גניבה, שוד  – או ניסיון ביצועים
 • נזק מכלי רכב או טייס
 • נזקי אש, ברק, סערה וגשם
 • אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק הנגרם באשמת המבוטח

כל משפחה הינה בעלת אופי שונה, תכולת בית שונה וכן שימוש שונה בבית. לכן אנו בקבוצת INS מעמידים לרשותכם מספר רב של הרחבות לפוליסת ביטוח התכולה לביתכם על מנת שתוכלו ליהנות מכיסוי ביטוחי רחב אפילו יותר.
בין היתר:

 • הרחבה לחבות כלפי הציבור – הרחבה שמטרתה להגן על המבוטח ובני משפחתו מפני תביעות צד ג’ שנגרמו עקב רשלנותם בשימוש בדירה.
 • הרחבה לחבות מעבידים – הרחבה שמטרתה להגן על דיירי הבית מפני תביעות עובדי משק הבית בגין תאונות או פציעות שנגרמו להם במהלך העבודה בבית או בעקבותיה, (תשלום הפיצוי הינו מעבר לתשלום המגיע להם מהביטוח הלאומי). ההרחבה כוללת חבות בגין נזקים שנגרמו מכלב (למעט כלבים מגזעים מסויימים).
 • הרחבה לעסק – מיועד לאנשים המנהלים עסק בביתם. הרחבה זו חלה על חלקי הבית בהם נמצא המשרד, הקליניקה או כל עסק אחר. ההרחבה כוללת כיסויים לרכוש העסק וכן אחריות כלפי צד ג’.
 • הרחבות “כל הסיכונים” – מכסה אובדן, שוד ושבר בדירה ומחוץ לה, (תקף בארץ בלבד). ניתן לכלול בהרחבות אלה תכשיטים, מצלמות, מחשבים וכלי נגינה.
 • הרחבה לנזקי טרור.
 • הרחבה לשירות תיקון למכשירי חשמל.
 • ביטוח תאונות אישיות למשפחה – מכיל כיסויים בגין פגיעה גופנית בסכומים המוגדרים בביטוח.

 


על מנת להרחיב את הכיסוי הביטוחי ולהבטיח הגנה מלאה על השקעתכם בדירה אנו קבוצת INS ממליצים על רכישת פוליסת מבנה לדירה.


 כיצד נקבע גובה הפרמיה?

 שווי הרכוש הינו מרכיב עיקרי המשפיע על גובה הפרמיה, אך הוא לא היחידי. מרכיב חשוב נוסף הינו מיקום הדירה. בעלי דירה הממוקמת בשכונה המועדת לפורענות יאלצו לשלם פרמיה גבוה יותר עבור ביטוח זה בשל המסוכנות המוגברת לפריצות.

בנוסף בעלי בתים פרטיים או דירות קרקע ישלמו פרמיה מוגברת גם כן וזאת בשל העדפתם של הפורצים לשדוד דירות אילו.

לא כל המרכיבים מעלים את גובה הפרמיה, ישנם מרכיבים רבים שיכולים להוריד את גובה הפרמיה וזאת בשל הקטנת הסיכוי לפריצות. בנוסף לבעלי דירות הממוקמות בקומות הביניים בבניין, גם בעלי דירות שיתקינו דלת פלדה וסורגים בחלונות ייהנו מפרמיה נמוכה יותר, כמו כן מי שיתקין כספת או מערכת אזעקה.

אי כיסוי ביטוחי

כמו לכל פוליסת ביטוח, כך גם בפוליסת ביטוח זו ישנם מספר פריטים שאינם הכללים בכיסויים הביטוחים.
בין היתר:

 • בעלי חיים
 • כרטיסי שייט או טיסה
 • כלי רכב ממונעים
 • ניירות ערך ואיגרות חוב
 • כלי נשק
 • כתבי יד

חשוב לזכור:
>  באפשרותך להוזיל את עלותו של ביטוח זה ע”י הגדלת ההשתתפות העצמית.
>  כל פריט השייך לכם ונמצא מעבר לדלת הבית, גם אם זה בחדר המדרגות או ברחבת הכניסה לבניין, אינו נכלל בכיסוי הביטוחי (אלה אם כן צוין אחרת בפוליסה).
>  ערך תכולת הדירה יכול להיקבע ע”י שמאי מטעם חברת הביטוח או ע”י מידע אותו אתם יכולים למסור לחברת הביטוח.
>  יש לוודא כי תנאי המיגון המצוינים בפוליסה תואמים את הקיים בפועל בדירה.
>  יש לוודא כי סכומי הביטוח הכתובים בפוליסה שינם מעודכנים ובערך כינון (ערך כחדש).


קרן השתלמות

אפיק קרנות השתלמות הינו למעשה אפיק החיסכון הפיננסי היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח קצר ובינוני של 6 שנים ומעלה, לכל מטרה, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס.

הצטרפות לקרן השתלמות הינה הטבה אותה מעניק המעסיק לעובד ממספר היבטים, הראשון הוא שהכספים המגיעים לידי העובד פטורים ממס לרוב. השני הוא שהרווח הנצבר על כספי החיסכון בקרן (עד התקרה) פטורים ממס בשונה ממרבית אפיקי החיסכון וההשקעה שבהם הרווח הראלי חייב במס.

בקרן השתלמות לשכירים ההפקדות הן של העובד והמעסיק כאשר בדרך כלל החלוקה היא עד 7.5% משכרו של העובד ע”ח מעסיק (ניתן להפקיד אחוזים נמוכים יותר) ועוד 2.5% משכרו של העובד ע”ח העובד, ובסה”כ 10% מהשכר מופרשים לקרן השתלמות, עד תקרת השכר המתעדכנת מעת לעת. על העובד להפקיד לפחות 1/3 מגובה ההפקדה של המעביד.

קרן השתלמות לעצמאים מיועדת ליחידים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד. קרן השתלמות במעמד עצמאי יכולה להיפתח רק למי שיש לו הכנסות כעצמאי, חל איסור לשכיר שאין לו הכנסות כעצמאי לפתוח קרן השתלמות במעמד עצמאי.

בקרן זו העמית יכול להפריש עד 7% מתקרת הכנסה שנתית המתעדכנת מעת לעת כאשר 4.5% מהפקדת העמית מותרת לניכוי מהכנסתו ועד לתקרה. כול הפקדה שמעבר לתקרה המעודכנת בחוק תחויב במס.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה:

שיעור הפקדת מעסיק שיעור הפקדת עובד הפקדה מוכרת (משיעור ההפקדה, לניכוי במס) תקרת הכנסה (חודשית / שנתית) תקרת הפקדה(חודשית / שנתית)
שכיר 7.5% 2.5% 15,712 / 188,544 1,571 / 18,854
שכיר בעל שליטה** 7.5% 2.5% 15,712 / 188,544 1,571 / 18,854
עצמאי 7% 4.5% 21,583 / 259,000 1,510 / 18,130

** בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל הפרשות המעביד לקרן ההשתלמות. באופן שבו 3% בהפקדת החברה מעבר ל-4.5% לא תחשב כהוצאה. מצב זה כדאי לבעלי שליטה מכיוון שהפקדת החברה הנוספת לא תחשב כהכנסה לעובד (מס חברות נמך ממס אישי), על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק.

על הפרשות מעבר לתקרה יחול מס בשני שלבים:

 בשלב הפקדת הכספים – עובד אשר הפרישו עבורו כספים מעל התקרה המותרת, תראה ההפרשה החורגת מעל התקרה כהכנסה בידי העובד, כלומר היא תצטרף להכנסות של העובד והוא ישלם עליה מס בהתאם למדרגות המס.
• בשלב משיכת הכספים – הרווח הריאלי הנצבר על הפקדת כספים מעבר לתקרה, יהיה חייב במס בשיעור 20%.

משיכת כספים מהקרן

הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בתום 6 שנים מיום המשיכה, כספים אלה פטורים ממס ללא חובת הוכחת מטרת המשיכה. בנוסף ניתן למשוך את הכספים בתום 3 שנים למטרת השתלמות (יש צורך בהוכחת מטרת המשיכה עבור הפטור ממס), או לעמית שהגיע לגיל פרישה חובה.
עובדים שבחרו לא למשוך את הכספים לאחר 6 שנים יכולים להמשיך להפקיד כסף לקרן, אשר יהיה פטור ממס ונזיל למשיכה בכול עת, ומכיוון שקרן ההשתלמות נחשבת לתוכנית החיסכון המשלמת ביותר, מומלץ לא לפדות את הכסף בתום 6 שנים אלה להמשיך את החיסכון.

משיכת כספים מהקרן שלא כדין:

 במידה והעובד משך כספים במהלך השלוש שנים הראשונות לחברות בקרן, עליו לשלם מס בשיעור של 50% מסה”כ הכספים הנמצאים בקרן ( הפקדות + רווחים).
• במידה והעובד משך כספים במהלך השנים 3-6 לתקופת הוותק בקרן, על העובד לשלם מס בשיעור של 50% מהפקדות המעסיק ומהרווחים שצבר בקרן (הפקדות העובד לא יחויבו במס).

במקרה פטירה המוטבים של הקרן רשאים למשוך את הכסף ללא תשלום מיסים בכול עת. במידה ואין מוטבים, הכספים ישולמו לרשומים בצוואה, במידה ואין צוואה הכספים יועברו בהתאם לצו הירושה. יש לצרף אישור תעודת פטירה.

מעבר בן קרנות ניתן לנייד כספים מקרן השתלמות אחת לשנייה, המעבר בין הקרנות אינו כרוך בתשלום מכול סוג ואינו משנה את וותק החברות בקרן.

הפסקת תשלומים (הפקדות) לקרן השתלמות

בניגוד לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים שבהם יש חשיבות לרציפות ההפקדות, בקרן השתלמות במידה ומופסקים התשלומים אין פגיעה בזכויות ובצבירת הוותק של העובד והכספים הקיימים בקופה ישמרו וניתנים למשיכה בהתאם לכללים.

הטבות מס

לחיסכון בקרן השתלמות מספר יתרונות על פני תוכניות חיסכון אחרות. היתרון העיקרי של קרן ההשתלמות הוא שזהו אפיק החיסכון היחיד בישראל בו הרווחים פטורים ממס רווחי הון, וזאת בתנאי שההפקדה לקרן ההשתלמות לא עברה את התקרה השנתית.

הטבות מס לשכיר בהפקדה לקרן השתלמות:

שיעורי הפקדה- חלק המעסיק עד 7.5% מהמשכורת הקובעת של העובד, חלק העובד צריך להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק, וזאת בכדי לעודד את העובדים לחסוך.
הפקדת המעביד לקרן ההשתלמות בגבולות של תקרת ההכנסה, פטורה ממס.

הטבות מס לעצמאי בהפקדה לקרן השתלמות:

שיעורי הפקדה של עד 7% מההכנסה הקובעת, מתוכה עד 2.5% מההכנסה או התקרה (לפי הנמוך) אינם מוכרים כהוצאה  והיתרה עד – 4.5% מההכנסה השנתית  או התקרה (לפי הנמוך) מותרת  לניכוי מס, קרי מוכר כהוצאה מוכרת.

הטבות מס לעצמאי ושכיר בעת הפקדה לקרן השתלמות ותקנות ניכוי הוצאות:

התקרה להפקדה מחושבת לפי הנמוך מבין ההכנסה מעסק/ משלוח, גם תקרת ההכנסה המתעדכנת מעת לעת, בניכוי המשכורת ממנה נוכו תשלומים לקרן השתלמות במעמד שכיר.
שיעורי ההפקדה במעמד שכיר הינם חלק המעביד עד 7.5%, חלק העובד לפחות 1/3 מחלק המעביד.
שיעורי ההפקדה במעמד עצמאי הינם עד 7% מסכום התקרה להפקדה מתוכה 2.5% מההכנסה או סכום התקרה להפקדה (לפי הנמוך) אינם מוכרים כהוצאה ויתרת ה4.5% מההכנסה או התקרה (לפי הנמוך) הינם מותרים בניכוי מס.

 


 לחצו למעבר לאתר גמל נט. המכיל מערכת להשוואת קופות הגמל הפעילות בישראל.


חשוב לזכור:
>  הרווחים פטורים ממס.
>  אין חובה למשוך את הכספים בתום התקופה.
>  כול האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בתקנון הקרן ותקנון מס הכנסה.


ביטוח תכולה

דירתכם מאובזרת במכשירים חשמליים רבים, רהיטים וחפצים יקרי ערך. על מנת שתוכל לישון בשקט גם מחוץ לבית וליהנות מהגנה ביטוחית למגוון רחב של סכנות, אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח זו.

הפוליסה כוללת בין היתר:

 • גובה כיסוי בהתאם לתכולת הדירה, נקבע ע”י שמאי מומחה הנשלח מטעם חברת הביטוח ובמימונה.
 • רעידת אדמה
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני
 • פריצה, גניבה, שוד  – או ניסיון ביצועים
 • נזק מכלי רכב או טייס
 • נזקי אש, ברק, סערה וגשם
 • אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק הנגרם באשמת המבוטח

כל משפחה הינה בעלת אופי שונה, תכולת בית שונה וכן שימוש שונה בבית. לכן אנו בקבוצת INS מעמידים לרשותכם מספר רב של הרחבות לפוליסת ביטוח התכולה לביתכם על מנת שתוכלו ליהנות מכיסוי ביטוחי רחב אפילו יותר.
בין היתר:

 • הרחבה לחבות כלפי הציבור – הרחבה שמטרתה להגן על המבוטח ובני משפחתו מפני תביעות צד ג’ שנגרמו עקב רשלנותם בשימוש בדירה.
 • הרחבה לחבות מעבידים – הרחבה שמטרתה להגן על דיירי הבית מפני תביעות עובדי משק הבית בגין תאונות או פציעות שנגרמו להם במהלך העבודה בבית או בעקבותיה, (תשלום הפיצוי הינו מעבר לתשלום המגיע להם מהביטוח הלאומי). ההרחבה כוללת חבות בגין נזקים שנגרמו מכלב (למעט כלבים מגזעים מסויימים).
 • הרחבה לעסק – מיועד לאנשים המנהלים עסק בביתם. הרחבה זו חלה על חלקי הבית בהם נמצא המשרד, הקליניקה או כל עסק אחר. ההרחבה כוללת כיסויים לרכוש העסק וכן אחריות כלפי צד ג’.
 • הרחבות “כל הסיכונים” – מכסה אובדן, שוד ושבר בדירה ומחוץ לה, (תקף בארץ בלבד). ניתן לכלול בהרחבות אלה תכשיטים, מצלמות, מחשבים וכלי נגינה.
 • הרחבה לנזקי טרור.
 • הרחבה לשירות תיקון למכשירי חשמל.
 • ביטוח תאונות אישיות למשפחה – מכיל כיסויים בגין פגיעה גופנית בסכומים המוגדרים בביטוח.


על מנת להרחיב את הכיסוי הביטוחי ולהבטיח הגנה מלאה על השקעתכם בדירה אנו קבוצת INS ממליצים על רכישת פוליסת מבנה לדירה.


 כיצד נקבע גובה הפרמיה?

 שווי הרכוש הינו מרכיב עיקרי המשפיע על גובה הפרמיה, אך הוא לא היחידי. מרכיב חשוב נוסף הינו מיקום הדירה. בעלי דירה הממוקמת בשכונה המועדת לפורענות יאלצו לשלם פרמיה גבוה יותר עבור ביטוח זה בשל המסוכנות המוגברת לפריצות.

בנוסף בעלי בתים פרטיים או דירות קרקע ישלמו פרמיה מוגברת גם כן וזאת בשל העדפתם של הפורצים לשדוד דירות אילו.

לא כל המרכיבים מעלים את גובה הפרמיה, ישנם מרכיבים רבים שיכולים להוריד את גובה הפרמיה וזאת בשל הקטנת הסיכוי לפריצות. בנוסף לבעלי דירות הממוקמות בקומות הביניים בבניין, גם בעלי דירות שיתקינו דלת פלדה וסורגים בחלונות ייהנו מפרמיה נמוכה יותר, כמו כן מי שיתקין כספת או מערכת אזעקה.

אי כיסוי ביטוחי

כמו לכל פוליסת ביטוח, כך גם בפוליסת ביטוח זו ישנם מספר פריטים שאינם הכללים בכיסויים הביטוחים.
בין היתר:

 • בעלי חיים
 • כרטיסי שייט או טיסה
 • כלי רכב ממונעים
 • ניירות ערך ואיגרות חוב
 • כלי נשק
 • כתבי יד

חשוב לזכור:
>  באפשרותך להוזיל את עלותו של ביטוח זה ע”י הגדלת ההשתתפות העצמית.
כל פריט השייך לכם ונמצא מעבר לדלת הבית, גם אם זה בחדר המדרגות או ברחבת הכניסה לבניין, אינו נכלל בכיסוי הביטוחי (אלה אם כן צוין אחרת בפוליסה).
ערך תכולת הדירה יכול להיקבע ע”י שמאי מטעם חברת הביטוח או ע”י מידע אותו אתם יכולים למסור לחברת הביטוח.
יש לוודא כי תנאי המיגון המצוינים בפוליסה תואמים את הקיים בפועל בדירה.
יש לוודא כי סכומי הביטוח הכתובים בפוליסה שינם מעודכנים ובערך כינון (ערך כחדש).


קרן השתלמות

אפיק קרנות השתלמות הינו למעשה אפיק החיסכון הפיננסי היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח קצר ובינוני של 6 שנים ומעלה, לכל מטרה, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס.

הצטרפות לקרן השתלמות הינה הטבה אותה מעניק המעסיק לעובד ממספר היבטים, הראשון הוא שהכספים המגיעים לידי העובד פטורים ממס לרוב. השני הוא שהרווח הנצבר על כספי החיסכון בקרן (עד התקרה) פטורים ממס בשונה ממרבית אפיקי החיסכון וההשקעה שבהם הרווח הראלי חייב במס.

בקרן השתלמות לשכירים ההפקדות הן של העובד והמעסיק כאשר בדרך כלל החלוקה היא עד 7.5% משכרו של העובד ע”ח מעסיק (ניתן להפקיד אחוזים נמוכים יותר) ועוד 2.5% משכרו של העובד ע”ח העובד, ובסה”כ 10% מהשכר מופרשים לקרן השתלמות, עד תקרת השכר המתעדכנת מעת לעת. על העובד להפקיד לפחות 1/3 מגובה ההפקדה של המעביד.

קרן השתלמות לעצמאים מיועדת ליחידים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד. קרן השתלמות במעמד עצמאי יכולה להיפתח רק למי שיש לו הכנסות כעצמאי, חל איסור לשכיר שאין לו הכנסות כעצמאי לפתוח קרן השתלמות במעמד עצמאי.

בקרן זו העמית יכול להפריש עד 7% מתקרת הכנסה שנתית המתעדכנת מעת לעת כאשר 4.5% מהפקדת העמית מותרת לניכוי מהכנסתו ועד לתקרה. כול הפקדה שמעבר לתקרה המעודכנת בחוק תחויב במס.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה:

שיעור הפקדת מעסיק שיעור הפקדת עובד הפקדה מוכרת
(משיעור ההפקדה, לניכוי במס)
תקרת הכנסה 
(חודשית / שנתית)
תקרת הפקדה
(חודשית / שנתית)
שכיר 7.5% 2.5% 15,712 / 188,544 1,571 / 18,854
שכיר בעל שליטה** 7.5% 2.5% 15,712 / 188,544 1,571 / 18,854 
עצמאי 7% 4.5%  21,583 / 259,000 1,510 / 18,130

** בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל הפרשות המעביד לקרן ההשתלמות. באופן שבו 3% בהפקדת החברה מעבר ל-4.5% לא תחשב כהוצאה. מצב זה כדאי לבעלי שליטה מכיוון שהפקדת החברה הנוספת לא תחשב כהכנסה לעובד (מס חברות נמך ממס אישי), על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק.

על הפרשות מעבר לתקרה יחול מס בשני שלבים:

 בשלב הפקדת הכספים – עובד אשר הפרישו עבורו כספים מעל התקרה המותרת, תראה ההפרשה החורגת מעל התקרה כהכנסה בידי העובד, כלומר היא תצטרף להכנסות של העובד והוא ישלם עליה מס בהתאם למדרגות המס.
• בשלב משיכת הכספים – הרווח הריאלי הנצבר על הפקדת כספים מעבר לתקרה, יהיה חייב במס בשיעור 20%.

משיכת כספים מהקרן

הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בתום 6 שנים מיום המשיכה, כספים אלה פטורים ממס ללא חובת הוכחת מטרת המשיכה. בנוסף ניתן למשוך את הכספים בתום 3 שנים למטרת השתלמות (יש צורך בהוכחת מטרת המשיכה עבור הפטור ממס), או לעמית שהגיע לגיל פרישה חובה. 
עובדים שבחרו לא למשוך את הכספים לאחר 6 שנים יכולים להמשיך להפקיד כסף לקרן, אשר יהיה פטור ממס ונזיל למשיכה בכול עת, ומכיוון שקרן ההשתלמות נחשבת לתוכנית החיסכון המשלמת ביותר, מומלץ לא לפדות את הכסף בתום 6 שנים אלה להמשיך את החיסכון.

משיכת כספים מהקרן שלא כדין:

 במידה והעובד משך כספים במהלך השלוש שנים הראשונות לחברות בקרן, עליו לשלם מס בשיעור של 50% מסה”כ הכספים הנמצאים בקרן ( הפקדות + רווחים).
 במידה והעובד משך כספים במהלך השנים 3-6 לתקופת הוותק בקרן, על העובד לשלם מס בשיעור של 50% מהפקדות המעסיק ומהרווחים שצבר בקרן (הפקדות העובד לא יחויבו במס).

במקרה פטירה המוטבים של הקרן רשאים למשוך את הכסף ללא תשלום מיסים בכול עת. במידה ואין מוטבים, הכספים ישולמו לרשומים בצוואה, במידה ואין צוואה הכספים יועברו בהתאם לצו הירושה. יש לצרף אישור תעודת פטירה.

מעבר בן קרנות ניתן לנייד כספים מקרן השתלמות אחת לשנייה, המעבר בין הקרנות אינו כרוך בתשלום מכול סוג ואינו משנה את וותק החברות בקרן.

הפסקת תשלומים (הפקדות) לקרן השתלמות

בניגוד לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים שבהם יש חשיבות לרציפות ההפקדות, בקרן השתלמות במידה ומופסקים התשלומים אין פגיעה בזכויות ובצבירת הוותק של העובד והכספים הקיימים בקופה ישמרו וניתנים למשיכה בהתאם לכללים.

 הטבות מס

לחיסכון בקרן השתלמות מספר יתרונות על פני תוכניות חיסכון אחרות. היתרון העיקרי של קרן ההשתלמות הוא שזהו אפיק החיסכון היחיד בישראל בו הרווחים פטורים ממס רווחי הון, וזאת בתנאי שההפקדה לקרן ההשתלמות לא עברה את התקרה השנתית.

הטבות מס לשכיר בהפקדה לקרן השתלמות:

שיעורי הפקדה- חלק המעסיק עד 7.5% מהמשכורת הקובעת של העובד, חלק העובד צריך להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק, וזאת בכדי לעודד את העובדים לחסוך.
הפקדת המעביד לקרן ההשתלמות בגבולות של תקרת ההכנסה, פטורה ממס.

הטבות מס לעצמאי בהפקדה לקרן השתלמות: 

שיעורי הפקדה של עד 7% מההכנסה הקובעת, מתוכה עד 2.5% מההכנסה או התקרה (לפי הנמוך) אינם מוכרים כהוצאה  והיתרה עד – 4.5% מההכנסה השנתית  או התקרה (לפי הנמוך) מותרת  לניכוי מס, קרי מוכר כהוצאה מוכרת.

הטבות מס לעצמאי ושכיר בעת הפקדה לקרן השתלמות ותקנות ניכוי הוצאות:

התקרה להפקדה מחושבת לפי הנמוך מבין ההכנסה מעסק/ משלוח, גם תקרת ההכנסה המתעדכנת מעת לעת, בניכוי המשכורת ממנה נוכו תשלומים לקרן השתלמות במעמד שכיר.
שיעורי ההפקדה במעמד שכיר הינם חלק המעביד עד 7.5%, חלק העובד לפחות 1/3 מחלק המעביד.
שיעורי ההפקדה במעמד עצמאי הינם עד 7% מסכום התקרה להפקדה מתוכה 2.5% מההכנסה או סכום התקרה להפקדה (לפי הנמוך) אינם מוכרים כהוצאה ויתרת ה4.5% מההכנסה או התקרה (לפי הנמוך) הינם מותרים בניכוי מס.


 לחצו למעבר לאתר גמל נט. המכיל מערכת להשוואת קופות הגמל הפעילות בישראל.


חשוב לזכור:
>  הרווחים פטורים ממס.
>  אין חובה למשוך את הכספים בתום התקופה.
 כול האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בתקנון הקרן ותקנון מס הכנסה.

 
הטיפול אישי – היתרון משמעותי !

מידע שימושי

אנו בקבוצת INS מאמינים שהיתרון שלנו, סוכנויות הביטוח על חברות הביטוח – הוא בעיקר בשירות אמין וליווי אישי. לכן אנו שמים בראש סדר העדיפויות שלנו כסוכנות את השירות ועושים הכל על מנת להעניק לכם – הלקוחות את השירות הטוב ביותר.

במסגרת ניסיונות אילו, אספנו כאן עבורכם מספר מדריכים למצבי חירום, מספרי חירום, מחשבונים, מאמרים ועוד כלים שיעמדו לרשותכם בכל עת.


אמנת שירות

מספרי טלפון שימושיים – מגוון מספרי טלפון של נותני שירות בשעת חירום.

טפסים שימושים מגוון טפסים שימושים בעת עשית ביטוח, הגשת תביעה, מעבר בין סוכנים ועוד.

כיצד מגישים תביעה – מדריך להגשת תביעה כנגד חברות הביטוח בעת הצורך, על מנת לכוון אתכם בצורה יותר טובה אספנו עבורכם מספר מדריכים להגשת תביעות בתחומי ביטוח שונים.

תקרות ומדרגות מס– אוסף של מדרגות מס שונים ותקרות הפרשה לתוכניות חיסכון השונות / פנסיה שבעזרתם תוכלו לנצל את ההטבות מס המגיעות לכם.

מילון מונחי ביטוח

מחשבונים – קיבצנו עבורכם מספר מחשבונים המחולקים לפי נושאים, מחשבונים כללים, מחשבוני משרד האוצר, מחשבוני מס, מחשבוני ביטוח ופנסיה ומחשבוני תשואות.

קישורים למגוון בנקים וחברות הביטוח המובילות בארץ.

עובדי הקבוצה – על מנת שתוכלו למצוא את הרפרנט/ית המתאים/ה עבורכם וליצור עימו/ה קשר ישיר.

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !