מספרי טלפון חיוניים

מספרי טלפון חיוניים

חו”ל – מוקד חירום
הראל
00-972-3-7547030  (שיחה מחו”ל)
03-7547030  (שיחה מישראל)
כלל 
00-972-3-5620000  (שיחה מחו”ל)
03-5620000  (שיחה מישראל)
הפניקס
00-972-9-8920930  (שיחה מחו”ל)
09-8920930  (שיחה מישראל)
שירותי דרך וגרירה
שגריר
8888*
דרכים
2000*
שלמהSIXT
6448*

סטארט

5676*

איילון

6677*

פמי פרמיום
03-9535611 או 6560*
שירותי שבר שמשות    
אוטוגלס
1-800-404-505
אילן זגגות לרכב
03-5617070
פמי פרמיום
03-9535611 או 6560*
שירותי תיקון נזקי מים וצנרת
ש.כ.ל
8888*
ש.ח.ר
1-700-70-71-71
פמי פרמיום
03-9535611 או 6560*
שירות תיקונים למוצרי חשמל
ש.ח.ר
1-700-70-71-71
פמי פרמיום
03-9535611 או 6560*
מעבדות “פל”
6668*

דירקט
1-800-440-440
שירות לקוחות
הראל
03-7547777
מנורה
03-7107777
הפניקס
03-7332222

איילון

03-7569090

מגדל

03-9201010

כלל
03-9420440
מספרים נוספים
המפקח על הביטוח
כתובת: רח’ קפלן 1, ירושלים. ת.ד. 91950, היחידה לפניות הציבור.
טל’: 3002* או 12223002
פקס: 02-5695352
ozar.mof.gov.il/hon
לשכת סוכני הביטוח
03-6396676
www.insurance.org.il

המסלקה הפנסיונית – SwiftNess
כתובת:
קריית עתידים, תל אביב.
טל’: 
076-8020400
מייל: helpdesk@swiftness.co.il
http://www.swiftness.co.il/Pages/Home.aspx 

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !