בריאות וסיעוד

בריאות וסיעוד

אנו בקבוצת INS, מחזיקים בדעה כי צריך להבטיח את העתיד. ביטוח בריאות מאפשר לך לבנות סל ביטוח בריאות פרטי, הכולל כיסוי בריאותי מקיף לכל צורך, בארץ ובחו”ל. אנו מאמינים שביטוח בריאות הוא בבחינת חובה ותפקידנו להבטיח את ההגנה הנכונה והרחבה ביותר.

ביטוח בריאות בישראל נשען על שלושה מרכיבים :

  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי – חוק המבוסס על צדק, שוויון ועזרה הדדית, לפיו זכאי כל תושב בישראל להיות חבר באחת מקופות החולים עפ”י רצונו ולהיות מכוסה בסל של שירותים רפואיים בסיסיים. חוק הבריאות הממלכתי חשוב וחיוני ומעניק סל שירותים בסיסיים אך מתאים בעיקר לטיפול במחלות שגרתיות, בדיקות, חיסונים ועוד. גם שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים, לא מכסים את כל הצרכים הרפואיים להם אנו זקוקים או חלילה עלולים להזדקק בעתיד. ראה עיקרי החוק.

  • שב”ן (שירותי בריאות נוספים של קופות החולים) – תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים נוספים כגון: רפואת שיניים, בדיקות הריון, בדיקות תקופתיות וכדומה, אשר אינם מכוסים במסגרת החוק וניתן להצטרף אליהם בצורה וולונטרית בתוספת תשלום. לדוגמא: “כללית מושלם”, “מכבי זהב”, “מאוחדת עדיף” ועוד.

  • ביטוח בריאות פרטי – שר”פ, חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו”ל, השתלות בחו”ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, כיסויים אשר אינם מכוסים או מכוסים באופן חלקי במסגרת השב”ן או בחוק הבריאות הממלכתי. לפרטים נוספים >>

במצב הנוצר בו יש מגוון רחב של ביטוחי בריאות המכילים כיסויים שונים, קורה לא פעם שמבוטח משלם פעמיים על אותו כיסוי ביטוחי הניתן משני מסלולי ביטוח שונים, אנו בקבוצת INS מודעים לכפילות הביטוחית הנוצרת ולחוסר ההוגנות הנוצר בעקבותיה כלפי המבוטח. לכן אנו, עם מיטב אנשי המקצוע וחברות הביטוח הפועלות בתחום הבריאות, דואגים כי הלקוח לא ישלם פעמיים על אותו כיסויי רפואי וכי יקבל כיסוי רחב ככול הניתן בהתאם לצרכיו.


ביטוח בריאות פרטי
ביטוח בריאות פרטי ביטוח בריאות פרטי, שר”פ, חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו”ל, השתלות בחו”ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, כיסויים אשר אינם מכוסים או מכוסים באופן חלקי במסגרת השב”ן או בחוק הבריאות הממלכתי.


ביטוח סיעודי
ביטוח סיעודי פוליסת ביטוח סיעודי הינה פוליסה שמטרתה לתת מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירות סיעודי. בעת הגעתו של אדם למצב זה הוא נזקק במידה רבה לעזרת הזולת על מנת לבצע את רוב פעולות היומיום. על מנת לא להיות נטל על המשפחה הן כלכלית והן פיזית – רכשו פוליסת ביטוח סיעודי של קבוצת INS.

לפרטים נוספים >>


ביטוח מחלות קשות
ביטוח מחלות קשות פוליסת ביטוח בריאות למחלות קשות מכילה כיסוי כספי חד פעמי עבור מבוטח שאובחן כחולה באחת מהמחלות הנקובות בפוליסה. הפיצוי הינו מידי לאחר אבחן המבוטח כחולה באחת המחלות.

לפרטים נוספים >>


ביטוח עובדים זרים
ביטוח עובדים זרים על פי חוק, כל אדם המעסיק עובד זר, בין אם העובד חוקי או לא, מחויב לבטחו בפוליסת ביטוח בריאות לעובדים זרים. העסקת עובד זר ללא פוליסת ביטוח זו מהווה עבירה פלילית. מטרת הביטוח הינה להחליף את ביטוח הבריאות הממלכתי לו זכאים כל אזרחי ישראל, אך מכיוון שהעובד הזר אינו תושב ישראל הוא אינו נכלל בביטוח זה. הפוליסה כיום מכילה כיסויים רבים ומכסה מגוון רחב יותר של אירועים מאשר ביטוח הבריאות הממלכתי.

לפרטים נוספים >>


ביטוח תושב חוזר
ביטוח תושב חוזר תושב אשר חוזר להתגורר בישראל לאחר מספר שנים בהם חי בחו”ל ולא שילם את דמי ביטוח הבריאות הממלכתי לא נכלל בביטוח זה ולכן אינו מבוטח בשום פוליסת בריאות. אנו בקבוצת INS מציעים ביטוח אלטרנטיבי לביטוח זה אשר יכסה את התושב החוזר מפני מגוון של אירועים וסיכונים.

לפרטים נוספים >>


ביטוח תיירים
ביטוח לתיירים בישראל ביטוח זה נועד לתיירים הנכנסים לארץ מכל סיבה, בין אם היא ביקור משפחה או טיול בארץ, ואינם מכוסים בביטוח נסיעות לחו”ל מארץ מוצאם. הפוליסה מכילה כיסויים רבים לתייר במסגרת שהותו בארץ ומהוה תחליף ראוי לביטוח נסיעות לחו”ל אותו יכלו לבצע בארץ מוצאם.

לפרטים נוספים >>

 

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !