תקרות ומדרגות מס

 מונחים   (נכון לשנת 2017)
שכר ממוצע במשק לשנת 2017 שכר מינימום לשנת 2017 תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה לשנת 2017 תקרת פיצויים הפטורה ממס בעת עזיבה (לכל שנת עבודה) תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת פטירה
סה”כ חודשי 9,673 5,000 8,600
סה”כ שנתי 116,076 60,000 103,200 12,200 24,720

 

מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית   (נכון לשנת 2017)

מדרגת המס הכנסה חודשית החל מסכום הכנסה חודשית
מצטברת
הכנסה חודשית
למדרגה
הכנסה שנתית
מתואמת
10% 0 6,220 6,220 74,640
14% 5,281 8,921 2,701 107,040
21% 9,011 14,321 5,400 171,840
31% 14,001 19,901 5,580 238,800
34% 20,001 41,411 21,510 496,920
48% 41,831 67,630 26,219 640,000
50% 53,333

מדרגות מס על הכנסה שלא מיגיעה אישית   (נכון לשנת 2017)

מדרגת המס הכנסה חודשית החל
מסכום
הכנסה חודשית
מצטברת
הכנסה חודשית
למדרגה
הכנסה שנתית
מתואמת
31% 0 19,900 19,900 238,800
34% 19,901 41,410 21,510 496,920
48% 41,411 67,630 26,220 803,520
50% 67,631

מדרגות מס בריאות וביטוח לאומי לשכיר (נכון לשנת 2017)

                                 מחלק השכר שבין 0 ל-5,804ש”ח  מחלק השכר שבין 5,805ל- 43,240ש”ח
מעסיק עובד סה”כ מעסיק עובד סה”כ
 דמי ביטוח לאומי  3.45% 0.40% 3.85% 7.50% 7% 14.5%
 מס בריאות 3.10% 3.10% 5% 5%
 סה”כ  3.45% 3.5% 6.95% 7.5% 12% 19.5%

מדרגות מס בריאות וביטוח לאומי לעצמאי  (נכון לשנת 2017)

מחלק השכר שבין 0 ל- 5,804ש”ח מחלק השכר שבין 5,805ל- 42,240ש”ח
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
מס בריאות 3.10% 5%
סה”כ 5.97% 17.83%

נקודות זיכוי במס   (נכון לשנת 2017)

שווי נקודת זכות נקודות זיכוי לגבר תושב נקודות זיכוי לאישה תושבת
מספר נקודות הזכות 1 2.25 2.75
סה”כ חודשי 218 490.5 599.5
סה”כ שנתי 2,616 5,886 7,194

נקודות זיכוי במס להורים   (נכון לשנת 2017)

                             נקודות זכות לאב נקודות זכות לאם
 בשנת לידת הילד ושנת המס בה מלאו לו 3  בשנות המס בין לידת הילד והגיעו לגיל 3 בשנים שלאחר לידת התינוק ועד שנת המס בה מלאו לו 5 בשנים שלאחר השנה בה מלאו לו 5 ועד השנה בה מלאו לו 18 בשת המס בה נולד הילד ובשנת המס בה מלאו לו 18
מספר נקודות זכות 1 2 2 1 0.5
 סה”כ חודשי  218 436 436 218  109
סה”כ שנתי  2,616 5,232 5,232 2,616 1,308

 


תקרת הפקדה לחיסכון פנסיוני וקופ”ג לשכיר ובעל שליטה   (נכון לשנת 2017)

תקרת ההכנסה המזכה ההפרשה החודשית המרבית תקרת ההפקדה למעסיק שיוכרו כהוצאה מוכרת הוצאות המוכרות למעסיק לפיצויים עבור בעל שליטה הפקדה מרבית לזיכוי במס לשכיר סכום מרבי לזיכוי מס עבור קרן פנסיה מקיפה, ביטוח חיים וקופ”ג לא משלמת
שיעור 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק 7.5% מ-4 פעמים השכר בממוצע במשק 8.33% מתקרת שכר של 12,120 7% מההכנסה המזכה 35% מההפקדה המקסימאלית שבגינה ניתן הזיכוי
סה”כ חודשי 8,600 3,966 2,667 1,016 602 211
סה”כ שנתי 103,200 47,592 32,004 12,200 7,224 2,532

תקרת הפקדה לחיסכון פנסיוני וקופ”ג לעצמאי   (נכון לשנת 2017)

תקרת הכנסה מזכה הפקדה מקסימאלית בגינה יהיה זכאי להטבת מס שיעור מתוך ההפקדה לזיכוי מרבי ממס שיעור מתוך ההפקדה לניכוי מרבי ממס סכום מרבי לזיכוי מס עבור קרן פנסיה מקיפה, ביטוח חיים וקופ”ג לא משלמת
שיעור פעמיים ההכנסה המזכה 16% מההכנסה המזכה  5% מההכנסה המזכה 11% מההכנסה המזכה 35% מההפקדה המקסימאלית שבגינה ניתן הזיכוי
סה”כ חודשי 17,200 2,838 870 1,892 331
סה”כ שנתי 206,400 34,056 10,440 22,704 3,973


תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכירים ועצמאים   (נכון לשנת 2017)

שיעור הפקדת מעסיק שיעור הפקדת עובד הפקדה מוכרת
(משיעור ההפקדה, לניכוי במס)
תקרת הכנסה
(חודשית / שנתית)
תקרת הפקדה
(חודשית / שנתית)
שכיר 7.5% 2.5% עד 7.5% ע”ח המעסיק 15,712 / 188,544 1,571 / 18,854
שכיר בעל שליטה** 7.5% 2.5% עד 4.5% ע”ח המעסיק 15,712 / 188,544 1,571 / 18,854
עצמאי 7% עד 4.5% ע”ח העצמאי 21,666/ 260,000 1,520/ 18,240

** בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל הפרשות המעביד לקרן ההשתלמות. באופן שבו 3% בהפקדת החברה מעבר ל-4.5% לא תחשב כהוצאה. מצב זה כדאי לבעלי שליטה מכיוון שהפקדת החברה הנוספת לא תחשב כהכנסה לעובד (מס חברות נמך ממס אישי), על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק.

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !