טפסים שימושיים

 דירה רכב  עסקים  תביעות
ביטוח מבנה ותכולה

נספח רעידת אדמה

כתב שירות פל

אמצעי מיגון אחריות מקצועית

חבות המוצר

בית עסק

עבודות קבלניות

דירקטורים (עמותה)

דירטורים (חברה)

חבות מעבידים

צד שלישי

תאונות אישיות

ביטוח משרדים

רכב

עסקים

דירה

טפסי תביעה להחזר הוצאות / פיצוי

טפסי תביעה בגין ניתוח

תאונות אישיות

צד ג’ בגוף

חבויות מעבידים

חו”ל (מטען)

חו”ל (בריאות)

 

בריאות וסיעוד חיים ופנסיה ייפוי כח
הצהרת בריאות

בריאות וסיעוד

בקשה אישור ותיאום ניתוח

אמצעי גביה

ביטוח חיים

ביטוח מנהלים

קרן פנסיה לעצמאי

קרן פנסיה לשכיר

שינוי מוטבים

אמצעי גביה

ערכת הכנה לתכנון פיננסי מתקדם (ליציאה לפנסיה)

ב’1

ב’2

מינוי סוכן

 

 

 

 

 

 

 

 

תנאי פוליסה


בריאות וסיעוד עסק אלמנטר
ביטוח סיעודי

ביטוח בריאות

ביטוח מחלות קשות

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח חבות המוצר

ביטוח משרד

ביטוח בית עסק

ביטוח חבות כלפי צד ג’

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח דירה

כתב שירות פל

ביטוח רכב

 

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !