הרפורמה בביטוחי הבריאות

החלטנו לפנות לכלל המבוטחים שלנו על מנת לידע ולהסב את תשומת לבכם לשינוי מהותי שעתיד לקרות בסוף ינואר בתחום ביטוח הבריאות.
ביטוחי הבריאות הקיימים כיום מבטיחים חוזה אשר אינו ניתן לשינוי לכל החיים.
החל בפברואר 2016, לא ניתן יהיה לרכוש ביטוח בריאות המבטיח חוזה והשינויים המהותיים הינם:

  • תקופת הביטוחתהיה שנתיים בלבד. ביוני בכל שנה שנייה הביטוח יפקע. בזמן זה חברת הביטוח יכולה לשנות את הכיסויים – באופן אחיד לכל המבוטחים בתוכנית.
  • עליית הפרמיה: פעם בשנתיים, עם סיום תוקף הפוליסה, חברת הביטוח רשאית לחדש אותה אוטומטיתולייקר אותה עד תקרה של 10 ₪ לחודש או עד 20% מהפרמיה האחרונה, ללא צורך באישור המבוטח. ייקור מעבר למחיר זה, ידרוש את הסכמת המבוטח.

לחברת הביטוח תהיה אפשרות לשנות את התנאים! אחת לשנתיים.
כסוכני הביטוח שלכם אנו מבקשים ליידע אתכם ולוודא שלכם, לבני משפחתכם וליקרים ללבכם יש ביטוח בריאות אישי.

משמעות השינוי בביטוחים קבוצתיים (קולקטיביים):
ביטוח בריאות או סיעוד קבוצתי היה פתרון מצוין עד כה כיוון שהפרמיה זולה וניתן לעבור לפוליסה פרטית תוך שמירה על רצף ביטוחי. לאור השינויים שיכנסו לתוקף בפברואר, לא ניתן יהיה לעבור לפוליסה פרטית עם הבטחת תנאים לכל החיים, וביטוחים סיעודיים יבוטלו.
לאור האמור, נמליץ לכל אדם אשר לא חלה הרעה במצב בריאותו לעבור מביטוח קבוצתי לפוליסה אישית אשר אינה נידונה לשינויים עתידיים והרעה בתנאי הפוליסה.

ישי סוכנות לביטוח בע”מ פועלת בשוק ביטוחי הבריאות למעלה מ-3 עשורים ומתמחה בהתאמת הכיסויים לכל אדם בהתאם לצרכיו, תוך פעילות מול חברות הביטוח המובילות ובתנאי הצטרפות מעולים.

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !