ביטוח מנהלים או קרן פנסיה

ישי סוכנות ביטוח בירושלים

שני הכלים הפנסיונים הנפוצים ביותר כיום הינם ביטוח מנהלים וקרן פנסיה. כיום, כל עובד יכול להחליט בעצמו האם הוא מעונין שהחיסכון הפנסיוני שלו יהיה באמצעות ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. על מנת לקבל החלטה מושכלת בין השניים, חשוב להבין את ההבדלים ביניהם.

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה

מטרות החיסכון הפנסיוני

הכספים שמופקדים לחיסכון פנסיוני מדי חודש, הן בביטוח מנהלים והן בקרן פנסיה, ממלאים אחר שלוש מטרות :

  1. חיסכון לגיל פרישה- שבו ישולמו לחוסך הכספים שנצברו.
  2. ביטוח מפני נכות שתפגע בהשתכרות של החוסך- משולמים דמי ביטוח לחוסך.
  3. ביטוח מפני מקרה מוות- משולמים דמי ביטוח לשאירים של החוסך.

כפי שצוין לעיל, גם ביטוח מנהלים וגם קרן פנסיה מעניקים כיסוי לכל המטרות הללו, אך בעוד וקרן הפנסיה מציעה מסלולי ביטוח מוגדרים מראש שאפשר לבחור ביניהם, ביטוח מנהלים מאפשר לכם גמישות מלאה בקביעת סכום הביטוח שבו אתם מעוניינים במצבים של נכות ומוות.

חוזה לעומת תקנון

ביטוח המנהלים הינו חוזה שנערך ביניכם לבין חברת הביטוח, אשר במסגרתו נקבעים כל התנאים המהותיים והחשובים של החיסכון הפנסיוני. כפועל יוצא מכך, כל שינוי של הסכם זה מחייב הסכמה של שני הצדדים – שלכם ושל חברת הביטוח. קרן פנסיה, לעומת זאת, מתנהלת בהתאם לתקנון שהקרן קובעת, ולכן גם יכולה לשנות באופן חד-צדדי. ואולם, חשוב להדגיש כי שינויים כאלה צריכים להיות מאושרים על ידי משרד האוצר.

דמי ניהול

הבדל חשוב נוסף בין שני הכלים הפנסיוניים האמורים הוא בגובה דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות מן החוסך – בביטוח מנהלים ניתן לגבות דמי ניהול בגובה 1.05% מסך החיסכון ו- 4% מהפקדות השוטפות, ואילו קרן הפנסיה וכל לגבות דמי ניהול בגובה 0.5% מסך החיסכון ו- 6% מן ההפקדות.

מדיניות השקעה

ביטוח המנהלים משקיע את כל הכספים המופקדים אצלו לצרכי חיסכון בשוק ההון, ומטבע הדברים הדבר חושף את כספכם לתנודתיות גבוהה יחסית. לעומת זאת, לקרן פנסיה יש נכון להיום, זכות להשקיע 30% מכספכם באגרות חוב מיוחדות שמעניקות תשואה מובטחת של כ- 4.8% בשנה, ורק 70% מן הכספים מושקעים בשוק ההון וחשופים לתנודתיות כאמור.

אנו בישי סוכנות לביטוח בע”מ מאמינים כי יש להתאים לכל אחד את הכלים הפנסיונים הנכונים עבורו, בהתאם למכלול הצרכים והמאפיינים שלו.

מידע מקצועי – ביטוח בריאות פרטי / ביטוח מנהלים או קרן פנסיה / ביטוח עסק / תכנון פיננסי

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !