ביטוח חבות המוצר

על פי חוק האחריות למוצרים תש”מ (1980), חלה על היצרן, או כול גורם המטפל במוצר עד הגיעו לצרכן הסופי, כלומר המשווקים, היבואנים, המתקינים ועוד, אחריות מוגברת בשל נזק פיזי לרכוש או לגוף שייגרם עקב שימוש במוצר. הסיכונים הכרוכים במעשה השיווקי חלים על כול השרשרת שבין יצרן המוצר לצרכן.

הנזק הנגרם מן המוצר יכול להיות כתוצאה מפגם חלקי או מפגם מוחלט, המבוטח הוא אחראי לנזק גם אם הוא לא אשם באופן ישיר בהיווצרות הפגם, וחלה עליו חובה לפצות את האדם לו נגרם הזנק.

כיסויים הפוליסה

  • הוצאות לפיצויים בגין הנזק הנגרם על ידי המוצר אותו המבוטח מייצר ו/או משווק ו/או עורך בו שינויים ועוד.
  • הוצאות משפטיות בגין תביעות המוגשות כנגד המבוטח.
  • התאמה אישית של כיסויי הפוליסה לתחום העיסוק הספציפי של המבוטח.

המאפיינים של סיכוני המוצר

תפוצתו הגלובלית של המוצר – תקלה בפס הייצור או תקלה במוצר עצמו עלולים להזיק ליחידות מוצרים רבות במקביל.

תפוצתו ההמונית של המוצר – יצרנים רבים מפיצים את מוצריהם ברמה גלובלית, כלומר שהמוצר לא משווק רק במשק המקומי אלה מיוצא גם למשקים נוספים בעולם. לכן הבקרה על המוצרים הפגומים, הדיווח והתיקון של הנזק, הופכים קשים ויקרים הרבה יותר.

תקופת התהוות הנזק – מרגע שהמוצר מיוצר במפעל ועד הגעתו לצרכן הסופי והתגלות הנזק, ישנה תקופה ארוכה שבה המוצר עובר תחנות רבות. לכן במידה והתגלה פגם במוצר, ישנו קושי בלגלות היכן התהווה הפגם במהלך חיי המוצר ובתחנות בהם היה.
אין בהכרח סמיכות בין סיבת הנזק לבין המועד בו יקרה הנזק בפועל.


חשוב לזכור:
>  לצורך מניעה וצמצום הנזק ניתן להרחיב את הפוליסה ולכלול גם כיסוי להשבת המוצרים המכסה את עלויות איסוף המוצרים הפגומים מהשווקים, חשוב מאוד ליצרנים/משווקים אשר מוצריהם פרושים במשקים רבים.
>  ניתן להרחיב את הפוליסה ולכלול כיסוי גם למשווקים.
>  ניתן להרחיב את הפוליסה לכיסוי פעילויות מחוץ לגבולות ישראל, במידה ורוצים כיסוי גם לארה”ב וקנדה הפרמיה מתייקרת בצורה משמעותית.
>  כול האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !